skip to main content
 

Osa Sakatti-hankkeesta sijaitsee Natura 2000 - alueella

Ympäristö

Kuten kaikissa Anglo Americanin hankkeissa ja toiminnoissa eri puolilla maailmaa, olemme sitoutuneet noudattamaan tiukimpia ympäristövastuun standardeja myös kaikissa Sakatti-hankkeen vaiheissa.

Osa Sakatti-hankkeesta sijaitsee Natura 2000 -alueella. Natura-verkostoon kuuluu kuitenkin suojelultaan ja maankäytöltään eri tavalla säädeltyjä alueita. Osa Natura 2000 -alueista on tiukasti suojeltu, kun taas toisilla sallitaan monenlaista toimintaa, kuten maataloutta, metsätaloutta, matkailua, virkistystoimintaa ja muuta alueen kehittämistä.

Anglo American pyrkii minimoimaan toimintansa haitalliset vaikutukset sekä edistämään kestäviä ratkaisuja maankäytössä ja biodiversiteetin suhteen. Uskomme, että vastuullinen kaivostoiminta voi elää rinnakkain muiden maankäyttötapojen kanssa.

VASTUULLINEN KAIVOSTOIMINTA

Sakatin kaivoshanke on vielä malminetsintävaiheessa, ja edessä on paljon työtä ennen mahdollista kaivoksen perustamista. Suomella on tiukka kaivos- ja ympäristölainsäädäntö, ja teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa kehittääksemme hanketta vastuullisesti.

loading...