skip to main content
 

Anglo Americanin päivitys Sakatin kaivoshankkeen tilanteesta

28 helmi 2017

Anglo American ilmoittaa, että Sakatin kaivoshankkeen kannattavuuden esiselvitys on käynnistetty vuoden 2016 lopussa.

Anglo American ilmoittaa, että Sakatin kaivoshankkeen kannattavuuden esiselvitys (pre-feasibility study) on käynnistetty vuoden 2016 lopussa. Tällä hetkellä kannattavuuden esiselvityksessä tutkittavaksi hankevaihtoehdoksi on valittu maanalainen kaivos, joka toteutettaisiin täyttölouhinta (cut and fill) sekä poraus ja räjäytyslouhinta (blast hole stoping) menetelmillä. Keskeisiä selvityksessä arvioitavia seikkoja ovat kaivoksen sisäänkäynti- ja louhintavaihtoehdot, malmin rikastusvaihtoehdot sekä sopivimpien sijoituspaikkojen löytäminen kaivoksen infrastruktuurille ja rikastehiekan varastointialueelle.

Kannattavuuden esiselvityksen kanssa on samanaikaisesti käynnissä hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi (YVA ja SVA). Arviointi suoritetaan suomalaisten vaatimusten sekä kansainvälisen rahoitusyhtiö IFC:n suorituskykystandardien mukaisesti. Arviointi on osallistava ja sen tavoitteena on huomioida sidosryhmien näkemykset ja mielipiteet mahdollisimman kattavasti. Arvioinnissa selvitetään hankkeen sosiaaliset vaikutukset ja ympäristövaikutukset sekä hankkeen hyväksyntä.

Anglo American ymmärtää, että Sakatin malmiesiintymä sijaitsee herkällä alueella Viiankiaavan alla. Suo on Soidensuojeluohjelman suojelema ja osa Natura 2000 verkostoa. Pyrkimyksenä on suunnitella ehdotettu hanke siten, että luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvia haittoja vältetään, minimoidaan ja lievitetään. Mahdolliset jäljelle jäävät haitat monimuotoisuudelle kompensoitaisiin Suomen kansallisten vaatimusten ja globaalien parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

150 kilometriä napapiiriltä pohjoiseen sijaitseva Sakatin hanke sisältää Anglo Americanin varhaisen vaiheen malminetsinnän löytämän merkittävän kuparia, nikkeliä, platinaa, palladiumia ja kultaa sisältävän malmiesiintymän, joka on yksi merkittävimmistä sulfidisten Cu-Ni-PGE malmien löydöistä Suomessa ja Euroopassa yli sukupolveen.


Media
Suomi
Jukka Jokela
Puh: +358 (0) 400 159 610
Iso-Britania
James Wyatt-Tilby

Marcelo Esquivel

Puh: +44 (0)20 7968 8759 Puh:+44 (0) 20 7968 8891

Tietoa toimittajille:

Anglo American on yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä. Pääkonttorimme sijaitsee Lontoossa, ja yhtiömme on listattu Lontoon ja Johannesburgin pörsseihin. Vastaamme asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin monipuolisella kaivosliiketoiminnalla ja tuotevalikoimalla. Tuotevalikoimamme kattaa perusraaka-aineet (rautamalmi, mangaani, metallinen hiili ja lämpöhiili), perusmetallit ja mineraalit (kupari, nikkeli, niobium ja fosfaatit) sekä jalometallit ja mineraalit, joissa platinan ja timanttien osalta olemme maailman johtava toimija.

Anglo American on sitoutunut työskentelemään yhdessä yhtiön sidosryhmien, kuten sijoittajien, kumppaneiden ja työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on luoda kestävää arvoa, jolla on todellinen merkitys. Samalla noudatamme korkeimpia turvallisuus- ja vastuullisuusstandardeja kaikissa liiketoiminnoissamme kaikkialla maailmassa. Yhtiöllä on kaivostoimintaa ja kehitys- sekä tutkimusvaiheessa olevia hankkeita eteläisessä Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Australiassa, Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa.

Anglo American on tehnyt 10 vuoden ajan tutkimustyötä Lapissa. Vuonna 2011 yhtiö perusti suomalaisen liiketoimintayksikön Sodankylään tutkiakseen kupari-, nikkeli- ja platinametallien (PGE) esiintymää Sakatissa, joka sijaitsee 25 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen.

www.angloamerican.com

loading...