skip to main content
 

Kaivosteollisuudella on Suomessa vahvat perinteet

Toimintaperiaatteemme

VASTUULLISUUS JA YHTEISET ARVOT

Kaivosteollisuudella on Suomessa vahvat perinteet, ja Anglo American on ylpeä saadessaan olla osa vastuullisen kaivostoiminnan tulevaisuutta.

Vastuullinen kaivostoiminta tarkoittaa, että vastuuseen ympäristön tilasta suhtaudutaan tosissaan. On meidän asiamme välttää, minimoida ja lieventää toimintamme mahdollisia ympäristövaikutuksia. Anglo Americanin tiimi tiedostaa Sakatin esiintymän sijainnin erityislaatuisuuden sekä alueen merkityksen muille maankäyttäjille ja koko paikalliselle yhteisölle. Sakatissa olemme yhteistyössä porauksia toteuttavan Oy KATI Ab:n huippuasiantuntijoiden kanssa kehittäneet suljetun kierron kairausmenetelmän, joka mahdollistaa kairauksen myös herkissä ympäristöissä. Menetelmä on vähentänyt jätteiden määrää ja veden käyttöä merkittävästi sekä näin vähentänyt toiminnan ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan.

Me Anglo Americanissa uskomme vahvasti Pohjois-Suomen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Olemme tehneet alueella tutkimuksia jo kymmenen vuoden ajan ja olimme erittäin onnekkaita löytäessämme Sakatin esiintymän, josta toivottavasti tulee osa Lapin kaivosteollisuuden perintöä. Uskomme, että yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on paras tapa kehittää projektejamme.

Geologian tutkimuskeskuksen, GTK:n, erinomainen pohjadata oli merkittävässä roolissa Sakatin esiintymän löytymisessä. Kairaukset olemme toteuttaneet paikallisen yhteistyökumppanimme Oy KATI Ab:n avulla, jonka kanssa kehittämämme uudentyyppinen suljetun kierron kairausmenetelmä on mahdollistanut kairaukset alueilla, joilla emme olisi aiemmin voineet työskennellä. Työmme jatkuessa pääsemme toivottavasti tekemään yhteistyötä myös uusien kumppanien ja sidosryhmien kanssa niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa.

Meidän vastuumme

Tiedostamme vastuullisen ja ympäröivää yhteisöä kunnioittavan toiminnan merkityksen ja olemme sitoutuneet toimimaan tällä tavoin myös Sakatti-hankkeessa.

Sakatin tarjoamat mahdollisuudet tarkoittavat myös vastuuta alueen kestävästä kehityksestä, ja olemme siitä hyvin tietoisia. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden alueella toimivien yhtiöiden, paikallisten ja kansallisten viranomaisten sekä paikallisyhteisöjen kanssa kehittääksemme hanketta vastuullisesti sekä varmistaaksemme, että paikalliset palvelut ja infrastruktuuri pystyvät tukemaan tätä kehitystä.

Meistä on hienoa olla mukana toteuttamassa Lapin potentiaalia vastuullisesti yhteistyössä paikallisten tahojen ja muiden suomalaisten kanssa. Toivomme, että kaikki toimijat noudattavat jo asetettuja vastuullisuusstandardeja ja tulevia toimintamahdollisuuksia kehitetään tavalla, joka tuo alueelle lisäarvoa ja huomioi myös muut maankäyttäjät sekä paikallisen kulttuuriperinnön.

Kertokaa meille mitä mieltä olette hankkeesta tai lähettäkää meille kysymyksiä täyttämällä palautelomake.

loading...