skip to main content
 

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot ("Ehdot") yhdessä tässä viitattujen asiakirjojen kanssa antavat tiedoksi Anglo American plc:n hallinnoiman verkkosivuston www.angloamerican.com ja minkä tahansa muun Anglo American plc:n hallinnoiman verkkosivustoon www.angloamerican.com liittyvän verkko- tai mobiilisivun (yhteisesti "Sivusto") käyttöä määrittävät juridiset ehdot ja velvoitteet. Anglo American plc on Englannissa ja Walesissa rekisteröity osakeyhtiö jonka yritystunnus on 3564138 ja jonka rekisteröity osoite on 20 Carlton House Terrace, Lontoo, SW1Y5AN. Arvonlisäveronumeromme on [numero].

Näissä Ehdoissa kaikkien viittausten "meidän", "meitä", tai "me" katsotaan viittaavan Anglo American plc - yritykseen.

Sivuston käyttösi (mukaan lukien Sivuston avaaminen, selailu tai rekisteröityminen Sivustolle) vahvistaa rajoituksettoman suostumuksesi noudattaa näitä Ehtoja ja edellyttää jatkuvaa Ehtojen noudattamista.

Varaamme oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua ja Sivuston jatkuva käyttö tällaisten muutosten Sivustolla julkaisun jälkeen katsotaan kyseisten muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi osaltasi. Päivitetyt ehdot syrjäyttävät kaikki Ehtojen aiemmat versiot. Pyydämme sinua tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti huomataksesi tekemämme mahdolliset muutokset, sillä ne velvoittavat sinua.

JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA SINUN EI TULE KÄYTTÄÄ SIVUSTOA.

 1. MUUT SOVELTUVAT EHDOT
  Nämä Ehdot viittaavat seuraaviin lisäehtoihin, jotka tulevat myös sovellettaviksesi kun käytät tätä sivua:
  • Tietosuojasuoja- ja Evästekäytäntömme , jotka asettavat ehdot sille, miten me käsittelemme kaikkea sitä henkilötietoa, joita keräämme sinusta tai joita sinä tarjoat meille. Käyttämällä Sivustoa, suostut edellä mainittuun menettelytapaan, ja takaat sen, että kaikki tiedot, joita annat, ovat paikkaansa pitäviä.
  • Käyttöohjeemme , jotka asettavat hyväksyttävät ja kielletyt käyttötarkoitukset Sivustolle. Käyttäessäsi Sivustoa, on sinun noudatettava tätä menettelyä.
 2. PÄÄSY SIVUSTOLLE
  Sivustolle pääsyä ei tarjota keskeytyksettä. Saatamme tehdä aika ajoin muutoksia Sivustoon ja saatamme muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Sivuston kaiken sisällön tai osan siitä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
 3. OIKEUDET
  Kaikki oikeudet tämän Sivuston kaikkeen aineistoon ja sisältöön (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Sivuston teksti, kuvat, verkkosivut, ääni, ohjelmistot (mukaan lukien koodi, rajapinnat ja verkkosivun rakenne) sekä videot ja ulkoasu ja sisältö, malli ja käännös) ovat meidän tai lisenssinantajiemme omistuksessa. Voit katsella tätä Sivustoa ja tulostaa paperitulosteita aineistosta ainoastaan omaan lailliseen, henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöösi. Kaikki muu kopiointi, joko sähköisenä, paperitulosteena tai muussa muodossa on kiellettyä ja saattaa loukata immateriaalioikeuksia ja muita lakeja maailmanlaajuisesti. Hyväksyt sen, että sinulla on lupa käyttää tätä aineistoa ja/tai sisältöä vain siinä määrin kuin, näissä ehdoissa esitetään tai muulla tavoin on nimenomaisesti kirjallisesti sallittu meidän tai meidän lisenssinhaltijoidemme toimesta, ja että et saa muulla tavoin kopioida, toisintaa, välittää, esittää julkisesti, jakaa, hyödyntää kaupallisesti, muunnella, kääntää, muokata, koota yhteen, yhdistää, jakaa tai saattaa kenenkään saataville, tai valmistaa johdannaisia teoksia kyseisestä materiaalista tai aineistosta tai käyttää sitä kaupallisiin tarkoituksiin ilman meidän ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Et saa tarjota myyntiin tai jakaa minkään viestinvälineen kautta mitään osaa tästä verkkosivustosta tai mistään sen sisällöstä. Et saa häiritä tai yrittää häiritä mitenkään Sivuston toimintaa tai käyttöä minkään keinon tai laitteen avulla mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, roskapostin lähettäminen, murtautuminen tietojärjestelmiin, virusten tai aikapommien lataaminen tietokoneisiin tai mikään muu nimenomaisesti näissä Ehdoissa kielletty keino.
 4. IMMATERIAALIOIKEUDET
  Me olemme kaikkien tavaramerkkien, tuotenimien, palvelumerkkien, mallioikeuksien, patenttien, tekijänoikeuksien, tietokantaoikeuksien ja kaikkien muiden Sivustolla esiintyvien tai Sivustoon sisältyvien immateriaalioikeuksien omistajia ja/tai valtuutettuja käyttäjiä, jos muuta ei ole nimenomaisesti tarkoitettu. Lukuun ottamatta näissä Ehdoissa mainittua, tämän Sivuston käyttö ei myönnä sinulle minkäänlaista oikeutta, omistusoikeutta, etua, tai lisenssiä mihinkään sellaisiin immateriaalioikeuksiin, joihin on pääsy Sivustolta. Lukuun ottamatta näissä Ehdoissa mainittua, kaikki immateriaalioikeuksien käyttö tai kopioiminen on ankarasti kielletty. Sivuston sisältöä ei tule tulkita epäsuorastikaan siten, että sillä myönnettäisiin lisenssi tai muu oikeus käyttää Sivustolla ilmenevää tavaramerkkiä tai logoa ilman meidän ennalta antamaa kirjallista lupaa tai jonkun muun sellaisen kolmannen osapuolen ennalta antamaa kirjallista lupaa, joka saattaa omistaa ko. tavaramerkin tai logon. Lukuun ottamatta tässä mainittua, tällä Sivustolla nähtävissä olevien tavaramerkkien, ja logojen käyttö, jollei muuten ole nimenomaisesti mainittu, on ankarasti kielletty.
 5. EI TAKUITA
  Tämä Sivusto (mukaan lukien mikä tahansa informaatio, aineisto, teksti, kuvat, linkit tai muut artikkelit, jotka sisältyvät tähän Sivustoon) tarjotaan "sellaisena kuin se on", "kaikkine vikoineen" ja "siten kuin se on käytettävissä", ilman minkäänlaisia takuita. Lain sallimissa rajoissa suljemme pois kaikki edellytykset, takuut, väitteet tai muut ehdot, jotka saattavat sisältyä Sivustoon tai sen sisältöön, joko nimenomaisesti tai implisiittisesti.
  Huomioithan sen, että meillä ei ole velvollisuutta päivittää sisältöä ja se saattaa koska tahansa olla vanhentunut. Me emme takaa sitä, että Sivusto tai mikään osa sen sisältöä on virheetön tai aukoton. Me tarjoamme Sivuston "sellaisena kuin se on" ja ilman minkäänlaisia ilmaistuja tai implisiittisiä takuita.
  Me emme takaa, että Sivusto on virukseton. Huolimatta siitä, että ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin turvataksemme Sivuston, pyydämme huomoimaan että Internet ei ole kokonaan turvallinen viestinväline. Emme anna mitään nimenomaisia tai implisiittisiä takuita siitä, että kaikki informaatio ja materiaali, joita julkaiset tai välität tämän Sivuston kautta, on suojassa luvattomalta tunkeutumiselta tai käytöltä.
  Sivusto saattaa olla aika ajoin pois käytöstä johtuen tietokonelaitteiston ylläpidosta tai toimintahäiriöstä taikka useista muista syistä, ja me emme ole vastuussa sinulle siitä, että Sivusto ei jostain syystä ole aina käytössä.
  Jos olet tyytymätön Sivustoon, tulee sinun keskeyttää Sivuston käyttö oikeussuojakeinonasi.
 6. KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT
  Tämä Sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muille verkkosivuille, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Me emme ole vastuussa näistä verkkosivuista tai mistään niiden sisältämästä aineistosta. Sellaisten linkkien ottaminen mukaan sivuillemme ei muodosta puolestamme kannanottoa, edustusta tai takausta sellaisten verkkosivujen sisällölle, tuotteille tai palveluille taikka tällaisten verkkosivujen operaattoreille. Sinun tulisi kysyä neuvoa toisten verkkosivujen tietosuojakäytännöstä ja käyttöehdoista, sillä me emme kontrolloi sitä tietoa, joka on luovutettu näille kolmansien osapuolten verkkosivuille tai jonka nämä ovat keränneet. Me emme ole vastuussa mistään niistä vahingoista, menetyksistä tai kuluista, vaikka ne olisivat ennustettavissa olevia, jotka saattavat syntyä siitä, että käytät näitä kolmannen osapuolen verkkosivuja, tai näiden verkkosivujen toimista ja asiakastietokäytännöistä, joihin meidän Sivustollamme on linkki tai viittaus.
 7. SIVUILLEMME LINKITTÄMINEN
  Voit linkittää kotisivuillemme edellyttäen, että linkittämisen tehdään kohtuullisella ja laillisella tavalla eikä se vahingoitta tai käytä hyväksi mainettamme. Et saa kehystää tai syvälinkittää tätä Sivustoa. Verkkosivuston, josta linkkaat sivuillemme, tulee noudattaa kaikessa suhteessa meidän Käyttöohjeitamme ja soveltuvia lakeja. Et saa linkittää linkkiä sellaisella tavalla, joka antaisi ymmärtää, että puolestamme on annettu kannatusta, osallistumista tai hyväksyntää, jos sellaista ei ole annettu.
 8. VELVOLLISUUTESI
  Sinun tulisi aina varmentaa tällä Sivustolla esitetty informaatio käyttäen soveltuvia itsenäisiä tietolähteitä ja/tai viranomaisia ennen kuin toimit tai luotat siihen. On sinun vastuullasi käyttää viruksentorjuntaohjelmia tai muuta tältä Sivustolta ladattua materiaalia ja varmistaa sellaisten ohjelmien yhteensopivuus laitteistosi kanssa. Sellaisissa tilanteissa, joissa luovutat meille tietoa liittyen kolmansiin osapuoliin, takaat, että olet saanut kyseisen kolmannen osapuolen suostumuksen suhteessa sellaiseen tietojen luovutukseen ja että kyseistä kolmatta osapuolta on informoitu Tietosuoja- ja evästekäytännöstämme ja että kolmas osapuoli hyväksyy käytännön sekä sen, mihin saatamme käyttää luovutettuja tietoja. Sinun tulisi myös tarkistaa, että luovuttamasi tieto ei sisällä mitään soveltuvien lakien tai säännösten mukaan kiellettyä sisältöä. Olet vastuussa kaikista menetyksistä ja vahingoista joita saatamme kärsiä jos rikot tämän takuun.
  Jos valitset tai sinulle annetaan käyttäjätunnus, salasana tai muu tieto osana turvallisuusmenettelyitämme, sinun on käsiteltävä sellaista informaatiota salassa pidettävänä. Et saa luovuttaa tietoa kolmannelle osapuolelle. Jos tiedät tai epäilet, että joku muu kuin sinä tietää käyttäjätunnuksesi tai salasanasi, sinun tulee ilmoittaa pikaisesti siitä meille osoitteeseen corporateaffairs@angloamerican.com.
 9. EI VASTUUTA
  Mikään näissä ehdoissa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme kuoleman tai henkilövahinkojen osalta, jotka johtuvat huolimattomuudestamme, petoksestamme tai vilpillisestä harhaanjohtamisestamme tai mistään muusta vastuusta siinä määrin kuin sellaista vastuuta ei voida sulkea pois Englannin lain tai muun soveltuvan lain mukaan. Edellä mainittu huomioiden meillä ei ole vastuuta mistään menetyksistä, kuluista tai vahingoista, jotka johtuvat joko sopimuksesta, oikeudenloukkauksesta (mukaan lukien huolimattomuus), lakisääteisten velvollisuuksien rikkomisesta tai muusta seikasta, vaikka se olisi ollut ennakoitavissa, ja joista sinä tai jokin kolmas osapuoli kärsii, seurauksena sille, että Sivuston käyttöösi liittyy:
  • Sivustomme käyttö tai kyvyttömyys käyttää Sivustoa;
  • mikä tahansa kolmannen osapuolen ohjelmisto jonka saatat ladata Sivustolta; tai
  • käyttö tai riippuvuus mihin tahansa sisältöön Sivustollamme
  Jos olet yrityskäyttäjä, huomaathan erityisesti, ettemme myöskään ole vastuussa:
  • voittojen, liikevaihdon, kaupan tai tulojen menettämisestä;
  • liiketoiminnan keskeytymisestä;
  • odotettavissa olevien säästöjen menettämisestä;
  • liiketoimintatilaisuuden, goodwillin tai maineen menettämisestä; tai
  • mistään epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta.
  Jos olet kuluttajakäyttäjä, huomaathan että tarjoamme Sivustomme ainoastaan kotikäyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön. Suostut siihen, ettet käytä Sivustoamme mihinkään kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, ja me emme ole vastuussa sinulle mistään menetyksistä tai tulonmenetyksistä, liiketoiminnan menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai liiketoimintatilaisuuden menetyksestä, oletettujen säästöjen menetyksestä tai epäsuorien taikka välillisistä menetyksistä tai vahingoista.
  Emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista jonka virus, jaettu palvelunestohyökkäys tai muu teknisesti haitallinen aineisto aiheuttaa, ja joka voi saastuttaa tietokonelaitteistosi, tietokoneohjelmasi, tietoja tai muuta immateriaalioikeuksien alaista aineistoa johtuen Sivustomme käytöstä tai siitä että olet ladannut mitä tahansa sisältöä siltä tai miltä tahansa sille linkitetyltä verkkosivulta.
  Emme ole vastuussa ongelmista hosting-palveluiden, palvelimien tai Internet-palvelujen tarjoajien, teleyritysten tai puhelinpalveluiden kanssa taikka mistään vahingoista käyttäjän tai kenenkään muun tietokoneella, kännykässä tai muussa laitteistossa taikka ohjelmistossa, liittyen tai johtuen Sivustoon liittyvien materiaalien käyttämisestä tai lataamisesta tai liittyen tai johtuen yleisesti Internetiin liittyvästä aineiston käyttämisestä tai lataamisesta.
  Varaamme oikeuden yksinomaan puolustaa ja kontrolloida kaikkia vaatimuksia jotka johtuvat mistä tahansa takuurikkomuksestasi, jonka sitoudut korvaamaan meille (jos olet kuluttaja, tämä kattaa ne seikat, joiden osalta olet sitoutunut olemaan vastuussa menetyksestämme tai vahingoistamme) ja suostut tekemään yhteistyötä kun puolustaudumme kyseisiä vaatimuksia vastaan.
 10. LUOVUTTAMASI TIEDOT
  Kun käytät ominaisuutta, joka sallii sinun ladata sisältöä meille tai Sivustolle tai ottaa yhteyttä Sivuston muihin käyttäjiin, sinun on noudatettava Käyttöohjeissamme asetettuja standardeja.
  Vastaat siitä, että tällainen osallistuminen noudattaa yllä mainittuja standardeja, ja sinä olet vastuussa meille ja hyvität meille kaikesta tuon takuun rikkomisesta. Jos olet kuluttajakäyttäjä, tämä tarkoittaa, että olet vastuussa kaikista menetyksistä ja vahingoista, jotka kärsimme sen johdosta, että rikot tätä vastuutasi. Meillä on oikeus poistaa mitä tahansa sisältöä tai tekemäsi julkaisu Sivustolle, jos meidän mielestä materiaali ei noudata Käyttöohjeissamme asetettuja standardeja.
  Kaikki sisältö, joko julkisesti toimitettu tai yksityisesti välitetty, on yksin sen henkilön vastuulla, jolta kyseinen sisältö on peräisin. Me emme voi valvoa ja kontrolloida käyttäjien toimittamaa sisältöä Sivustolle ja me emme ota vastuuta sellaisesta sisällöstä. Kaiken kolmannen osapuolen sisällön ja materiaalin, jotka toimitetaan Sivuston kautta tai jotka saat haltuusi Sivuston kautta, käyttäminen ja niihin luottaminen tapahtuu omalla riskilläsi. Me emme kannata, tue, vahvista tai takaa sisällön tai muun Sivustolle toimitetun materiaalin täydellisyyttä, totuudenmukaisuutta, oikeellisuutta tai luotettavuutta tai kannata mitään Sivustolla esitettyjä mielipiteitä. Ymmärrät, että käyttämällä Sivustoa saatat altistua materiaalille, joka on loukkaavaa, haitallista, virheellistä tai muuten sopimatonta tai jossain tapauksissa julkaisuille, jotka on merkitty virheellisesti tai ovat muuten harhaanjohtavia. Me emme missään olosuhteissa ole vastuussa tai korvausvelvollisia sinulle tai kolmannelle osapuolelle sinun tai muun käyttäjän toimittaman materiaalin sisällöstä tai täsmällisyydestä tai mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sisällön tai muun toimitetun, sähköpostitse lähetetyn, välitetyn tai muuten Sivustolle saatetun materiaalin käytöstä.
 11. LISENSIOIMASI OIKEUDET
  Ellei erikseen pyydetä, me emme pyydä emmekä toivo vastaanottavamme mitään luottamuksellista, salaista tai yksinoikeuden alaista tietoa tai muuta materiaalia sinulta Sivuston, minkään sen palveluiden tai sähköpostin välityksellä tai millään muulla tavalla. Näin ollen pyydämme, että et lähetä meille mitään alkuperäistä luovaa materiaalia kuten malleja, valokuvia, piirustuksia tai muuta alkuperäistä taideteosta, josta odotat korvausta tai jonka haluat pitää yksityisenä.
  Jos lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, valokuvia, piirustuksia, käsityksiä tai muuta tietoa (kukin "Ehdotus" ja yhdessä "Ehdotukset") huolimatta pyynnöstämme olla lähettämättä meille mitään Ehdotuksia tai muuta luovaa materiaalia, jota ei ole pyydetty, Ehdotusta ei kohdella luottamuksellisena eikä yksinoikeuden alaisena missään tapauksessa. Mitkään Ehdotukset eivät ole salassapitovelvoitteen alaisia meidän osaltamme ja me emme ole vastuussa mistään Ehdotusten käytöstä tai luovuttamisesta. Voimme käyttää mitä tahansa Ehdotusta rajoituksetta mihin tahansa käyttötarkoitukseen mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, jäljentämiseen, luovuttamiseen, välittämiseen, julkaisemiseen, lähettämiseen tai verkkojulkaisemiseen ja täten peruuttamattomasti luovut, annat anteeksi ja hylkäät kaikki vaateesi koskien Ehdotuksen käyttöä, joka loukkaa oikeuksiasi, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, moraalisia oikeuksia, yksityisyydensuojaan, yksinoikeuksia ja muita omistusoikeuksia, julkisuusoikeuksia ja oikeutta kunniaan materiaalista ja ideoista.
  Täten myönnät meille peruuttamattomasti oikeuden, mutta et velvollisuutta, jäljentää, muokata, mukauttaa, esittää, lisensoida, julkaista, myydä, kääntää, yhdistää, luoda johdannaistöitä, hyödyntää, julkistaa tai saattaa yleisön tietoon tai muuten käyttää Ehdotusta missä tahansa ja kaikessa mediassa, joka on tällä hetkellä tiedossa tai myöhemmin keksitään, läpi universumin ikuisesti (tai sovellettavan lain salliman maksimiajan) ilman, että sinulle myönnetään rojaltimaksua, kompensaatiota tai kunniaa. Toimittamalla Ehdotuksen Sivustolle tai meille, vakuutat ja vahvistat, että kyseinen Ehdotus on sinun alkuperäinen eikä loukkaa tai riko kolmansien oikeuksia mukaan lukien muun muassa immateriaalioikeuksia ja julkisuuteen ja/tai yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia. Hyväksyt, että olet vastuussa meille ja hyvität meille kaikesta tuon takuun rikkomisesta. Jos olet kuluttajakäyttäjä, olet vastuussa kaikista menetyksistä ja vahingoista, jotka kärsimme sen johdosta, että rikot takuuta. Sivustolle ja/tai meille lähetettyihin Ehdotuksiin ei vastata eikä niitä palauteta. Ymmärrät ja hyväksyt, että me emme ole velvoitettuja käyttämään mitään Ehdotuksia, joita teet Sivustolle tai meille ja sinulla ei ole mitään oikeutta pakottaa sellaiseen käyttöön. Hyväksyt, että suhteesi meihin ei ole salassa pidettävä, luottamuksellinen tai muu erityinen suhde, ja että päätöksesi toimittaa meille materiaalia ei aseta meitä asemaan, joka eroaa suuren yleisön jäsenten asemasta Ehdotukseesi. Meillä on myös oikeus ilmaista henkilöllisyytesi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että sinun julkaisemasi sisältö Sivustolle loukkaa heidän immateriaalioikeuksiaan tai heidän yksityisyydensuojaa.
  Ymmärrät ja tiedostat, että meillä on laaja pääsy ideoihin, malleihin ja muuhun materiaaliin ja, että uusia ideoita toimitetaan sinne jatkuvasti tai meidän omat työntekijät kehittävät niitä. Monet näistä voivat olla kilpailevia, samanlaisia tai identtisiä Ehdotuksesi kanssa rakenteeltaan, malliltaan, tarkoitukseltaan, formaatiltaan tai muulla tavoin. Tiedostat ja hyväksyt, että et ole oikeutettu mihinkään korvaukseen tällaisen samanlaisen tai identtisen materiaalin käyttämisen johdosta.
  Lopuksi tiedostat, että niiden vaateiden osalta, jotka koskevat tai johtuvat meidän tosiasiallisesta tai väitetystä sellaisen aineiston hyödyntämisestä tai käytöstä, jonka olet luovuttanut Sivustolle ja/tai meille, vahinko, jos sellaista on, joka tästä on aiheutunut, ei ole korvattava tai muuten riittävä oikeuttamaan sinua kieltotuomioon tai muuhun vastaavaan määräykseen tai millään muulla tavoin kieltämään foorumeidemme, tuotteidemme tai palveluittemme hyödyntämistä tai muuta käyttöä, joka perustuu tai väitetysti perustuu aineistoon. Sinun oikeutesi ja oikeussuojakeinosi rajoitetaan tällaisessa tapauksessa tiukasti oikeuteen periä vahingonkorvauksia lain mukaisesti. Tämä kappale ei vaikuta oikeuksiisi, joita sinulla saattaa olla tietosuojalainsäädännön nojalla, joka suojaa henkilökohtaisia tietojasi, tai muun vastaavan yksityisyyslainsäädännön nojalla siihen laajuuteen saakka kuin tällaisia oikeuksia ei voida sulkea pois.
 12. KÄYTTÄJÄTIEDOT
  Sivuston käytön aikana sinua voidaan pyytää antamaan meille henkilötietojasi kuten etu- ja sukunimesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi tai sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista muita henkilötietoja (jäljempänä "Käyttäjätiedot"). Tällaisia Käyttäjätietoja koskevat tietojenkeruu- ja tietojenkäyttökäytännöt on esitetty Tietosuoja - ja evästekäytännössä. Tiedostat ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa Käyttäjätietojen oikeellisuudesta ja sisällöstä.
 13. RAJOITUS, KESKEYTYS JA PAATTYMINEN
  Saatamme rajoittaa, keskeyttää ja päättää pääsysi Sivustolle, kokonaan tai osittain (mukaan lukien oikeus estää käyttäjänimesi ja salasanasi toiminta), ja/tai kelpoisuutesi käyttää mitään Sivuston palveluja, mukaan lukien interaktiiviset palvelut, ilmoittaen tai ilmoittamatta, mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että uskomme sinun rikkoneen näitä Ehtoja jossain vaiheessa. Tällainen rajoitus, keskeytys tai päättäminen ei tuota haittaa millekään oikeuksille joita meillä on sinua vastaan mitä tulee näiden Ehtojen rikkomiseen. Ole hyvä ja huomaa, että meillä on mahdollisuus jäljittää IP-osoitteesi ja mikäli mahdollista ottaa yhteyttä ISP-palveluntarjoajaasi rikkomusepäilytilanteessa. Ratkaisemme sen oletko noudattanut Ehtoja oman harkintamme mukaan ja päätöksemme on lopullinen eikä sitä voida kyseenalaistaa eikä sille voida hakea muutosta.
 14. VASTUUVAPAUSLAUSE
  Sivuston tietoihin Anglo Americanin osakkeiden osto- ja myyntihinnoista menneisyydessä ja osakkeiden tuotosta ei voida luottaa toiminnan ohjeina.
  Sivustolla olevat tiedot osakekurssistamme ja mistä tahansa hyödykesyötöistä (commodity feed) ovat kolmannen osapuolen välittämiä, emmekä anna mitään vahvistuksia tai takuita tämän sisällön täsmällisyydestä. Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä tai kuluista, edes ennustettavissa olevista, jotka saattavat johtua siitä että olet luottanut kyseisiin tietoihin.
  Sivustolla saatavilla olevat tiedot eivät muodosta kutsua ryhtyä sijoitustoimiin.
 15. MUITA EHTOJA
  Nämä ehdot, mukaan lukien Tietosuoja- ja evästekäytäntömme sekä Käyttöohjeemme muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillä sen aihepiiriin liittyen, ja syrjäyttää kaikki mahdolliset aiemmat lupaukset, vahvistukset, sopimukset, lausumat ja ymmärrykset välillämme. Laiminlyöntimme toteuttaa tai panna täytäntöön Ehtojen jokin oikeus tai sopimusehto ei tarkoita luopumista sellaisesta oikeudesta tai säännöksestä. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin Ehtojen sopimusehdon olevan tehoton tai pätemätön, osapuolet voivat kuitenkin sopia, että tuomioistuimen tulisi pyrkiä saattamaan voimaan osapuolten aikeet kuten ne heijastuvat sopimusehdossa, ja että Ehtojen muut sopimusehdot pysyvät täysin voimassa. Et saa luovuttaa näiden Ehtojen alaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kenellekään. Saatamme luovuttaa tai muuten siirtää oikeutemme ja velvollisuutemme kolmansille osapuolille.
 16. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA
  Englannin tuomioistuimilla on ei-yksinomainen toimivalta käsitellä kaikki väitteet jotka johtuvat tai liittyvät Sivustolla vierailuun, ellei muuta ole säädetty missään sovellettavissa pakottavissa laeissa nimenomaisella lainkäyttöalueella. Pidätämme kuitenkin oikeuden nostaa kanteen sinua vastaan näiden Ehtojen rikkomisen johdosta asuinmaassasi tai missä tahansa muussa merkityksellisessä maassa. Näitä Ehtoja ja mitä tahansa riitoja tai vaatimuksia jotka johtuvat niistä tai liittyvät niihin tai niiden aihepiiriin tai rakenteeseen (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset riidat ja vaatimukset) sovelletaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti.
 17. YHTEYSTIEDOT
  Anglo American plc, 20 Carlton House Terrace, Lontoo, SW1Y 5AN. Sähköposti: corporateaffairs@angloamerican.com
  Epäkohtiin ja noudattamiseen liittyvien kysymyksien osalta ota yhteyttä osoitteeseen: corporateaffairs@angloamerican.com

KÄYTTÖOHJEET

Näissä käyttöohjeissa esitetään sinun ja meidän välillä olevat ehdot, joiden mukaisesti voit kirjautua Sivustolle. Näitä käyttöohjeita sovelletaan kaikkiin Sivuston käyttäjiin ja Sivustolla vierailijoihin. Tämän Sivuston käyttäminen tarkoittaa, että hyväksyt ja sitoudut noudattamaan kaikkia näiden Käyttöohjeiden menettelytapoja (mukaan lukien mutta ei rajoittuen Tietosuoja- ja evästekäytäntöömme), joka täydentää Sivuston Ehtoja.

 1. KIELLETTY KÄYTTÖ
  Saat käyttää Sivustoa ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. Et saa käyttää Sivustoa:
  • Millään tavalla, joka rikkoo soveltuvia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai sääntelyä.
  • Millään tavalla, joka on laiton tai vilpillinen tai jolla on laittomia tai vilpillisiä tarkoituksia tai vaikutuksia.
  • Tarkoituksena vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa alaikäisiä millään tavalla.
  • Lähettääksesi, tietoisesti vastaanottaaksesi, siirtääksesi tietoa, ladataksesi, käyttääksesi tai käyttääksesi uudelleen mitä tahansa materiaalia joka ei ole sisältöstandardiemme mukaista – Ole hyvä ja tarkasta Sivuston Ehdot ja Tietosuoja- ja evästekäytäntömme.
  • Lähettääksesi tai hankkiaksesi minkä tahansa pyytämättömän ja luvattoman mainonnan tai myynninedistämismateriaalin tai minkä tahansa muun vastaavan värväämisen lähettämisen (spämmi).
  • Lähettääksesi tietoisesti mitään tietoja, lähettääksesi tai siirtääksesi mitään materiaalia joka sisältää viruksia, troijan hevosia, matoja, aikapommeja, näppäintietojenkeruulaitteita, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai mitään muita haitallisia ohjelmia tai vastaavia tietokonekoodeja jotka on suunniteltu vaikuttamaan haitallisesti minkä tahansa tietokoneohjelmiston tai tietokonelaitteiston toimintaan.
  • Isännöimään, näyttämään, lataamaan, muokkaamaan, välittämään, julkaisemaan, lähettämään, päivittämään tai jakamaan tietoja tai tuotteita/tavaroita/hyödykkeitä jotka: (a) kuuluvat toiselle henkilölle ja joihin sinulla ei ole mitään oikeutta; ja/tai (b) ovat valheellisia, harhaanjohtavia ja epätarkkoja.

  Suostut myös:

  • olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta tai jälleenmyymättä mitään Sivuston osaa Ehtojen sopimusehtojen vastaisesti että et käytä ilman lupaa, häiritse, vahingoita tai riko:
   • mitään Sivuston osaa
   • mitään sen verkoston laitteistoa jolle Sivusto on talletettu
   • mitään tämän Sivuston toimittamisessa käytettyä ohjelmistoa
   • mitään kolmannen osapuolen omistamaa tai käyttämää laitteistoa tai verkostoa.
 2. INTERAKTIIVISET PALVELUT
  Saatamme aika jaoin tarjota interaktiivisia palveluja Sivustolla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käyttäjien luomat sisältötoiminnot (interaktiiviset palvelut).
  Kun tarjoamme interaktiivisia palveluja, tarjoamme sinulle selkeät tiedot tarjotusta palvelusta, onko sitä moderoitu ja minkä muotoista moderointia käytetään (mukaan lukien onko se ihmisen tekemä vai tekninen).
  Päätämme, onko tiettyjen palvelujen moderointi asianmukaista (mukaan lukien minkälaista palvelua käytetään) niiden riskien valossa. Meillä ei ole kuitenkaan mitään velvollisuutta valvoa, tarkkailla tai moderoida mitään interaktiivisia palveluita joita tarjoamme Sivustolla, ja suljemme nimenomaisesti pois vastuumme mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu käyttäjän minkä tahansa interaktiivisen palvelun käytöstä, joka on ristiriidassa sisältöstandardiemme kanssa, riippumatta siitä, onko palvelu moderoitu vai ei. Käytät tällaisia interaktiivisia palveluja omalla riskilläsi.
  Alaikäisen osalta minkä tahansa interaktiivisten palvelujemme käyttö edellyttää alaikäisen vanhemman tai huoltajan suostumusta. Ohjeistamme niitä vanhempia, jotka sallivat lastensa käyttää interaktiivisia palveluita, että on tärkeää, että he kommunikoivat lastensa kanssa lasten turvallisuudesta verkossa, koska moderointi ei ole täysin varmaa. Alaikäisille, jotka käyttävät jotakin interaktiivista palvelua, tulisi kertoa heihin kohdistuvista mahdollisista riskeistä. Silloin kun emme moderoi interaktiivista palvelua, tarjoamme normaalisti keinon ottaa yhteyttä moderaattoriin, jos huolia tai ongelmia syntyy.
 3. SISÄLTÖSTANDARDIT
  Näitä sisältöstandardeja sovelletaan kaikkeen aineistoon johon myötävaikutat Sivustolla (panokset), ja kaikkiin interaktiivisiin palveluihin jotka liittyvät siihen.
  Sinun on toimittava seuraavien standardien sekä kirjeen hengen mukaisesti. Standardit soveltuvat kuhunkin panostuksen osaan sekä panostukseen kokonaisuudessaan.
  Panostuksien täytyy:
  • Olla täsmällisiä (kun ne toteavat tosiasioita).
  • Olla aitoja (kun ne esittävät mielipiteitä).
  • Olla soveltuvan lain mukaisia siinä maassa josta ne julkaistaan.
  Panostukset eivät saa:
  • Sisältää mitään aineistoa joka on jotain henkilöä halventavaa.
  • Sisältää mitään aineistoa joka on säädytöntä, loukkaavaa, vihamielistä tai tulehduttavaa.
  • Mainostaa avoimesti seksuaalista aineistoa.
  • Mainostaa väkivaltaa.
  • Mainostaa rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää.
  • Loukata toisen henkilön patenttia, tekijänoikeutta, tietokantaoikeutta tai tavaramerkkiä.
  • Olla omiaan harhauttamaan ketään henkilöä.
  • Olla tehty rikkomalla jotain laillista velvollisuutta kolmatta osapuolta kohtaan, kuten sopimusoikeudellista velvollisuutta tai salassapitovelvollisuutta.
  • Mainostaa mitään laitonta toimintaa.
  • Olla uhkaavia, väärinkäyttää tai hyökätä toisen yksityisyyttä vastaan taikka aiheuttaa ärtymystä, haittaa tai tarpeetonta ahdistusta.
  • Todennäköisesti ahdistella, järkyttää, nolata, hälyttää tai ärsyttää toista henkilöä.
  • Olla välineenä toisena henkilönä esiintymiselle tai oman henkilöllisyyden vääristelemiselle taikka vääristetylle toiseen liittämiselle.
  • Antaa vaikutelmaa siitä, että ne olisivat meiltä peräisin, jos näin ei ole.
  • Puolustaa, edustaa tai avustaa mitään laitonta toimea kuten (vain esimerkkinä mainiten) tekijänoikeusrikkomusta tai tietokoneen väärinkäyttöä.
 4. KESKEYTYS JA PÄÄTTÄMINEN
  Päätämme harkintamme mukaan, onko näitä Käyttöohjeita rikottu vieraillessasi Sivustolla. Kun näiden ohjeiden rikkominen on tapahtunut, ryhdymme asianmukaisina pitämiimme toimenpiteisiin.
  Sinulla on lupa käyttää Sivustoa Ehtojen mukaisesti. Näiden käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen muodostaa Ehtojen olennaisen rikkomuksen, mikä voi johtaa kaikkiin tai johonkin seuraavista toimenpiteistä:
  • sivuston käyttöoikeutesi välitön, väliaikainen tai pysyvä lakkautus.
  • kaikkien Sivustolle lataamiesi julkaisujen tai aineiston välitön, väliaikainen tai pysyvä poistaminen
  • varoituksen antaminen sinulle
  • Oikeudenkäynnin aloittaminen sinua vastaan korvausten vaatimiseksi kaikista kuluista hyvitysperusteisesti (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kohtuulliset hallinnolliset kulut ja oikeudenkäyntikulut) jotka johtuvat rikkomuksesta (jos olet kuluttaja, se tarkoittaa että olet vastuussa kaikista menetyksistäsi ja perintäkuluista)
  • muut oikeustoimet sinua vastaan
  • Sellaisten tietojen luovuttaminen lainvalvontaviranomaisille, kun kohtuudella koemme tarpeelliseksi.
  Me suljemme pois vastuun toimista, joihin on ryhdytty näiden käyttöohjeiden rikkomisesta johtuen. Näissä ohjeissa kuvatut vastaukset eivät ole rajoittavia, ja me saatamme ryhtyä myös muihin toimenpiteisiin jotka katsomme kohtuullisen asianmukaisiksi.
 5. MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN
  Saatamme muuttaa näitä Käyttöohjeita milloin tahansa muuttamalla tätä sivua. Muutos tulee voimaan kun se julkaistaan tällä Sivustolla. Sivuston jatkuva käyttö sellaisten muutosten julkaisemisen jälkeen katsotaan kyseisten muutosten hyväksymiseksi. Sinun odotetaan tarkistavan tämä sivn aika ajoin jotta huomaat mahdolliset muutokset, sillä ne velvoittavat sinua juridisesti. Sopimusehdot ja ilmoitukset muualla Sivustolla saattavat syrjäyttää osan näiden käyttöehtojen sopimusehdoista.
loading...