skip to main content
 

Teknologinen innovaatio suomen arktisella alueella

Teknologia

Anglo American tiedostaa Sakatin esiintymän sijainnin erityislaatuisuuden ja alueen luonnon arvon, ja pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset. Sakatissa olemme porauksia toteuttavan paikallisen yhteistyökumppanimme, Oy KATI Ab:n, avulla kehittäneet suljetun kierron kairausmenetelmän, joka on vähentänyt merkittävästi jätteiden määrää ja vedenkäyttöä sekä pienentänyt toiminnan ympäristövaikutuksia kokonaisuudessaan.

Tapaustutkimus : Teknologinen innovaatio suomen arktisella alueella

Suomen pohjoisosissa tehtävä malminetsintä asettaa useita logistisia haasteita. Suurin osa raskaammasta malminetsintätyöstä tehdään talvella, jolloin lämpötilat ovat usein alle -20C. Maa on tällöin syvälle routaantunut ja sen päällä on riittävän paksu lumipeite – olosuhteet ovat sopivat kannattamaan kairauskoneiden painon myös suoalueilla.

Koska Sakatin malminetsintähanke sijaitsee ympäristöllisesti herkällä alueella, niin siellä tapahtuvalle toiminalle tarvittiin uusia ratkaisuja malminetsintäkairausten ympäristöjalanjälkien pienentämiseksi.

Anglo Americanin malminetsintäryhmä ja kairaurakoitsijayhtiö OY KATI AB:n löysivät innovatiivisen yhteistyön tuloksena ratkaisun kairaustöihin liittyviin haasteisiin. Yhtiöt kehittivät suljetun kierron periaatteella toimivan kairausmenetelmän, jossa otettiin mallia eräästä Kanadalaisesta kairausoperaatiosta ja muokattiin menetelmä Suomen olosuhteisiin sopivaksi.

loading...